Đối tác

Hoàng Chương là nhà phân phối ủy quyền của nhiều nhà cung cấp trên thế giới, bao gồm: Armstrong Flooring (Mỹ), Firestone Building Product (Mỹ), Ardex (Đức), Ekovnwood (Malaysia),...