Trang chủ

Hoàng Chương tự hào là nhà cung cấp vật liệu xây dựng chất lượng cao trên thị trường Việt Nam tập trung vào:

+ Hệ thống mái TPO / EPDM

+ Hệ thống hồ chứa nước EPDM

+ Hệ thống sàn Vinyl, hệ thống sàn Epoxy, PU

+ Hệ thống chống thấm