Công ty Hoàng Chương tại sự kiện BCI Equinox diễn ra vào ngày 20/05 tại khách sạn Sheraton với chủ đề " Net Zero Carbon & Wellness"

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝑪𝑰 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒏𝒐𝒙 2022 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒓𝒂 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 20/05 𝒕𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 𝑺𝒉𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒏 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 1 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ “ 𝑵𝒆𝒕 𝒁𝒆𝒓𝒐 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏 & 𝑾𝒆𝒍𝒍𝒏𝒆𝒔𝒔”

Đây là lần thứ 5 Sự kiện BCI Equinox diễn ra tại Việt Nam và là lần thứ 5 Hoàng Chương tham dự, đồng hành với tư cách là một nhà cung cấp các giải pháp mái cho các đại siêu thị, nhà máy tại Việt Nam.

Với hơn 36 gian hàng đến từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, cùng sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng trong ngành thiết kế và xây dựng. Sự kiện này là cơ hội để kết nối, tạo nên nhiều thiết kế độc đáo cho ngành kiến trúc và xây dựng và là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các công trình nói chung và công trình Xanh nói riêng.

𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 – 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

Sau đây là một số hình ảnh gian hàng của Hoàng Chương tại sự kiện