HA DO Centrosa Garden

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô

Nhà thầu chính: Tập đoàn Hòa Bình và Công ty Hà Đô 45

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục: chống thấm