Khu nghỉ dưỡng và khách sạn Đức Việt

Khu nghỉ dưỡng và khách sạn Đức Việt

Chủ đầu tư: M.I.K

Địa điểm: Phú Quốc

Năm: 2016

Hạng mục: Sàn vinyl