VĂN PHÒNG NHÀ MÁY TETRA PAK - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL ARMSTRONG

Chủ đầu tư: Tetra Pak 

Đơn vị thiết kế: ADP Architect

Địa điểm: Bình Dương

Năm: 2020

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl Armstrong 

Khối lượng: 400m2