TỔ HỢP KDL HOÀNG CƯỜNG

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Cường

Địa điểm: Đà Nẵng

Năm: 2018

Hạng mục: Chống thấm