VĂN PHÒNG ROCHE-LAB

Chủ đầu tư: Roche-Lab

Nhà thầu: GBA (HCM)- Huynchi (HN)

Địa điểm: Hồ Chí Minh- Hà Nội

Hạng mục: Sàn vinyl