Nhà máy Samsung Bắc Ninh

Nhà máy Samsung Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Dong Sung

Địa điểm: Bắc Ninh

Năm: 2016-2017

Hạng mục: Vách dựng