Được thành lập vào năm 1949 tại Đức, ARDEX đã là công ty dẫn đầu về đổi mới trong hơn 70 năm. ARDEX Group bao gồm hơn 53 công ty con, hơn 36 cơ sở sản xuất.

Tại Singapore, chất lượng của ARDEX đã được thừa nhận với chứng nhận ISO 9001. Tất cả quá trình sản xuất, nguyên liệu và đóng gói đều trải qua các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, cùng với hệ thống quản lý chất lượng, đã được chứng nhận và đánh giá độc lập theo Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015.

Các sản phẩm ARDEX tại Singapore được thử nghiệm dưới các phòng thí nghiệm được công nhận của Singapore và đáp ứng tiêu chuẩn cho Chương trình Chứng nhận Xanh Singapore.