Cơ cấu tổ chức và chánh sách phát triển

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Lãnh Đạo đề ra với phương châm:

 ĐƠN GIẢN – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ  : Chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặc chẽ giữa các bộ phận chức năng và phòng ban hỗ trợ.

ĐÚNG MỤC TIÊU – ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG VIỆC: Phân chia theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý, cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH AN TOÀN

Vật liệu xây dựng & vật tư kỹ thuật :

Chất lượng cao và nguồn gốc rõ ràng, nỗ lực thực hiện các cam kết về chất lượng, tiến độ công trình đã thương thảo với các đơn vị đối tác 

An toàn:  

Là sự ưu tiên hàng đầu

Công trình:

Thực hiện đúng tiến độ và an toàn, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành nghề hoạt động

Rủi ro tai nạn

Cải tiến các trang thiết bị, công nghệ và qui trình làm việc nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn

Đội ngũ nhân viên:

Chuyên nghiệp, sáng tạo

Đội ngũ nhân viên

Đào tạo và huấn luyện nhân viên làm việc một cách an toàn, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp. 

Trang thiết bị:

Luôn đổi mới, cải tiến đảm bảo an toàn trong xây dựng.