Sàn vinyl Polyflor đã trở thành nhà sản xuất sàn vinyl hàng đầu thế giới với trụ ở đặt ở Anh Quốc chuyên cung cấp một hệ thống sàn toàn diện gồm tấm trải sàn vinyl và các phụ kiện sàn tường cần thiết trong gần 1 thế kỉ qua.
 
Nhà sản xuất sàn vinyl Polyflor lấy chất lượng làm kim chỉ nam, phối hợp với các quy trình và hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO14001 để nỗ lực xây dựng một hệ thống sàn bền vững bằng cách giảm lượng khí thải ra môi trường thông qua các chương trình tái chế Recofloor.