Mero được thành lập vào năm 1928 tại Berlin, và dời trụ sở về Wurzburg, Đức vào năm 1948. Đến nay, Mero với quy mô hơn 350 nhân viên, nổi tiếng trên toàn thế giới về cơ khí chính xác, tập trung vào 4 khối ngành kinh doanh: 

1. Hệ thống xây dựng 

2. Hệ thống trưng bày 

3. Công nghệ sân bay 

4. Sàn Nâng