Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu - Lắp đặt sàn vinyl

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu - Lắp đặt sàn vinyl

Chủ đầu tư: UBND TP Vũng Tàu

Địa điểm: Bà Rịa- Vũng Tàu

Năm: 2020

Hạng mục: Sàn vinyl