BỆNH VIỆN GIA AN 115 - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL

BỆNH VIỆN GIA AN 115 - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL

Nhà thầu chính: Hòa Bình

Địa điểm: TP.HCM

Năm: 2018

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl 

Khối lượng: 1.000m2