BỆNH VIỆN HOÀN MỸ - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL ARMSTRONG

Chủ đầu tư: LB Việt Nam

Địa điểm: Đà Nẵng

Năm: 2017

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl Armstrong

Khối luowjngg: 3.000m2