Bệnh viện Pháp Việt (FV) - LẮP ĐẶT SÀN VINYL

Chủ đầu tư: Bệnh viện FV

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Sàn