BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI HÒA - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL ARMSTRONG

Chủ đầu tư: Hoàng Anh Khoa

Địa điểm: Đồng Tháp

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl Armstrong

Năm: 2019-2020

Khối lượng: 2.000m2