Khu vui chơi Tini Word

Chủ đầu tư: N KID CORP/ Kingsemn

Địa điểm: Ho Chi Minh and Ha Noi

Năm: 2018-2019

Hạng mục: Vinyl Flooring