TRƯỜNG MẦM NON HUGO HOUSE - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL ARMSTRONG

Chủ đầu tư: TRƯỜNG MẦM NON HUGO HOUSE

Nhà thầu chính: Trường Hugo House

Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl lớp học

Khối lượng: 2.000m2