TRUNG TÂM KHẢO THÍ IDP - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL

TRUNG TÂM KHẢO THÍ IDP - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Năm: 2017

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl

Khối lượng: 5.000m2