TRƯỜNG ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM- TEMP CAMPUS - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT SÀN VINYL CỦA MỸ

Chủ đầu tư: Trường Đại học FULBRIGHT

Địa điểm: Quận 7, Hồ Chí Minh

Năm: 2018

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl của Mỹ