Trường EMASI Vạn Phúc- Sàn vinyl

Chủ đầu tư: TRƯỜNG EMASI VẠN PHÚC

Nhà thầu chính: Bảo Anh

Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl kháng trơn trượt cho Căn tin