TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ AIS - LẮP ĐẶT SÀN VINYL

Chủ đầu tư: Trường AIS

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Năm: 2019

Hạng mục: Sàn vinyl