Nhà máy Happy Dung Quất- Hệ Mái TPO

Dự ánNhà Máy Happy Dung Quất
Địa chỉQuảng Ngãi
Hạng mụcCung cấp và lắp đặt hệ màng UltraPly TPO
Khối lượng6.000m2