Siêu thị Mega Market Thăng Long- Hệ mái TPO

Dự án: Siêu thị Mega Market Thăng Long
Địa chỉ: Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ màng UltraPly TPO
Khối lượng: 12.000m2