Nhà máy INTEL Việt Nam- Cải tạo mái bằng hệ màng lợp Firestone UltraPly TPO

Năm 2018, Hoàng Chương tiếp tục trúng gói thầu thi công cải tạo mái nhà máy Intel Việt Nam bằng hệ màng lợp Firestone UltraPly TPO tại một số khu vực mới.
  1. Chủ đầu tư: Tập đoàn Intel

  2. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

  3. Hạng mục: Cải tạo mái bằng hệ màng lợp Greenroof UltraPly TPO

  4. Năm thực hiện: 2018