KND Alma Resort Cam Ranh- Chống Thấm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường

Nhà thầu chính: Công ty Central

Địa điểm: Cam Ranh, Khánh Hòa

Hạng mục: chống thấm