Nhà máy INTEL Việt Nam - Khu CUB- hệ mái EPDM

  1. Chủ đầu tư: Tập đoàn Intel

  2. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

  3. Hạng mục: Cải tạo mái bằng hệ màng lợp Firestone Rubber EPDM

  4. Năm thực hiện: 2017