KHU ĐÔ THỊ SWAN CITY ĐỒNG NAI - HỒ CẢNH QUAN

Chủ đầu tư: Swan City
Nhà thầu chính: Coteccons
Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Thi công hồ cảnh quan Thiên Nga bằng màng chống thấm EPDM Firestone Geogard khối lượng 3.000m2
Năm: 2017