NHÀ MÁY FRAMAS - Cung cấp và thi công hệ thống mái TPO

Hoàng Chương trúng gói thầu cung cấp và thi công hệ thống mái TPO cho nhà máy Framas tại Bình Dương

  • Chủ đầu tư: FRAMAS

  • Địa điểm: Bình Dương

  • Năm: 2020, 2021, 2022

  • Hạng mục: Cung cấp và thi công hệ mái Firestone UltraPly TPO

  • Khối lượng: 5000 m2