TỔ HỢP KDL THE HAMPTON HỒ TRÀM

TỔ HỢP KDL THE HAMPTON HỒ TRÀM

Chủ đầu tư: Biển Ngọc Hồ Tràm

Địa điểm: Bà Rịa- Vũng Tàu

Năm: 2018

Hạng mục: Chống thấm